SG400/800 דיו סיאן

SG400/800 דיו סיאן

Virtuoso A4 - סיאן -CChromaBlast-HD היינו דיו ג'יל למדפסת הזרקת דיו Virtuosoהדיו מיועד להדפסה ע"ג נייר טרנספר ייחודי ובאמצעותו מעבירים

תמונה לבדי כותנה בהירים. הדיו מגיע עם מערכת ניהול צבע חכמה.

איכות ההדפסה גבוהה ביותר , מגע רך ונעים לאחר העברת ההדפסה.

עמידות גבוהה בכביסה. לא קיימת טכנולוגיה דומה המגיעה לאיכות ועמידות
הדפסה כמו זו המתקבלת בשימוש בדיו ובנייר של Sawgrass .

הדיו מתוצרת חברת SAWGRASS ארצות הברית .

קיבולת מחסנית 29 מ"ל.


כמות
ideal 1
;